nieuws

Soepeler uitstel van betaling voor ondernemer

op donderdag 3 januari 2013


Ondernemers kunnen de fiscus telefonisch maximaal 4 maanden om uitstel vragen voor een schuld van maximaal 20.000 euro. Voorwaarde is wel dat ze tot nu toe altijd netjes aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan. Bovendien moeten ze rente betalen. Aanslagen met een boete komen niet in aanmerking voor het uitstel.

De regels voor verzoeken om uitstel van betaling van langer dan 4 maanden worden ook iets minder streng. Ondernemers hoeven in dat geval geen volledige zekerheid meer te geven voor de openstaande schuld, bijvoorbeeld via een bankgarantie. Wel blijft een verklaring van een derde, zoals een bank, vereist waaruit onder meer moet blijken dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn en dat de onderneming levensvatbaar is, aldus Financiën.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil ondernemers op deze manier "wat extra lucht" geven nu de economische omstandigheden minder goed zijn. De maatregelen werden al aangekondigd in het Belastingplan 2013.

Bestelauto nagenoeg uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen; geen bijtelling privégebruik

op zondag 5 augustus 2012

Belanghebbende heeft een bestelauto, een Ford Transit, die hij gebruikt in het kader van zijn onderneming. De inspecteur is van mening dat deze auto een bestelauto is die niet nagenoeg uitsluitend of uitsluitend door aard en inrichting geschikt is voor vervoer van goederen. Hof Leeuwarden acht belanghebbende geslaagd in zijn bewijslast van het tegendeel. Het hof hecht daarbij waarde aan de inrichting van de bestelauto en de afmeting daarvan. De laadruimte heeft nagelvaste schappen en een nagelvaste werkbank en is volgens het hof mede door de afscheiding met de bestuurderscabine uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen. De aanwezigheid van de anderhalfzitsbank naast de bestuurdersstoel is op zichzelf onvoldoende om anders te oordelen, aldus het hof.

Aannemer is zelfstandig ondernemer ondanks weinige opdrachtgevers

op maandag 5 maart 2012

Belanghebbende is werkzaam op gebied van (beton)ruwbouw. Tot 2007 was hij werkzaam bij een woningbouworganisatie. Met ingang van 1 juli 2007 heeft belanghebbende zich ingeschreven als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel. In 2008 heeft belanghebbende twee opdrachtgevers gehad. Een opdrachtgever betrof de woningbouworganisatie waar belanghebbende eerder in dienst was. Aan belanghebbende is zowel voor 2007 als voor 2008 een verklaring ‘winst uit onderneming’ afgegeven. De inspecteur heeft zich echter, na een boekenonderzoek in 2009, op het standpunt gesteld dat geen sprake was van winst uit onderneming.

De rechtbank volgt het standpunt van de inspecteur niet. Zij overweegt daarbij dat belanghebbende zich naar buiten heeft geafficheerd als zelfstandig ondernemer. Er is sprake van een organisatie van arbeid en kapitaal dat gericht was op het maken van winst en ook daadwerkelijk winst heeft gerealiseerd. Voorts is volgens de rechtbank aannemelijk dat belanghebbende ondernemersrisico liep. Naar het oordeel van de rechtbank doet hieraan niet af dat belanghebbende in 2008 hoofdzakelijk voor een opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht. De aard van het werk brengt immers mee dat er veelal sprake is van langdurige opdrachten. De omzetstijging in 2009 wijst er bovendien op dat belanghebbende in 2008 doende is geweest met het verwerven van nieuwe opdrachten.

Heffingsrente .........

op maandag 5 maart 2012

In 2e kwartaal 2012 omlaag naar 2,3%

horizontaal toezicht/instelling Commissie Stevens

op maandag 6 februari 2012

Door de staatssecretaris is een commissie onder leiding van Leo Stevens ingesteld. Onder het kopje ‘verwachte effecten’ gaat deze commissie zich bezig houden met de volgende vragen:

1. Is de bereidheid van belastingplichtige ondernemingen en organisaties om aan hun belastingplicht te voldoen (compliance) verhoogd als gevolg van horizontalisering van het toezicht? (vraag 1)

2. Is het maatschappelijk draagvlak voor belastingbetaling verbeterd door horizontalisering van het toezicht? (vraag 2)

3. Is er in de relatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst een verandering opgetreden in termen van vertrouwen en openheid:
bij de medewerkers van de Belastingdienst
bij de belastingplichtigen (bedrijfsleven)
bij de fiscale advieswereld. (vraag 3)

4. Is de efficiency van de Belastingdienst verbeterd als gevolg van horizontalisering van het toezicht? (vraag 4)

Wij zijn benieuwd.

Niet altijd bijtelling bestelauto

op maandag 5 december 2011

De rechtbank Leeuwarden heeft het volgende goede signaal afgegegeven: Een verhuisbedrijf bezit in 2008 een bestelauto. In geschil is of de inspecteur terecht een bedrag heeft bijgeteld voor het privégebruik van de bestelauto. De rechtbank overweegt dat de bestelauto ten behoeve van de kernactiviteiten van een verhuisbedrijf naar zijn aard (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen en daartoe is ingericht. Inherent aan de aard van een dergelijk bedrijf is de noodzaak van een zo groot mogelijke laadruimte. Geen forfaitaire bijtelling dus.
Rechtbank Breda denkt hier overigens anders over.